ELV har pause.
Siden oppstarten i 2021 har Restaurant ELV, med sine opplevelsesmenyer, gjort seg bemerket på matkartet både i og utenfor innlandet. Vi er svært stolte av alle fantastiske matopplevelser vi har levert så langt.
Samtidig ser verden annerledes ut i dag enn da vi startet opp. I et marked preget av høye renter på lån og dyr strøm, merker vi at det er tungt både for våre kunder og oss selv. 

For å kunne sikre både drift og ansatte velger vi derfor å avvente et nytt kapittel på Restaurant ELV inntil videre.

Det vi kan love, er at Restaurant ELV kommer tilbake.

Kjøpte gavekort kan også brukes på Bryggerikjelleren Restaurant.

ELV har pause

For spørsmål send mail til Kjetil@BBLillehammer.no

Opplevelsesmeny

 Info vil komme

Vinmeny

Info vil komme

Vi er lokalisert i tilknytning til Bryggerikjelleren på Lillehammer. Det er en egen inngang fra gaten 100 meter på oversiden av Bryggerikjelleren. Trykk på ringeklokken og opplevelsen begynner.